בס''ד

Onze naam is Beth-Yisrael. Dit betekent: Huis van Israël.
Met deze naam benadrukken wij dat wij:

 

  • Als gelovigen in de messias Yeshua bij het huis van Israël gevoegd zijn, ook als wij niet aantoonbaar afstammen van de stammen in de verstrooiing.  (Rom. 9:24-26 en Ef: 2: 11-12, 19, 3:6 + 1 Petr. 2: 9-10) *)
  • Uitzien naar het herstel van Israël, waarbij het huis van Israël en Juda worden samengevoegd en het volk en het land Israël hersteld zullen worden. (Joh. 10:16 en Ez.37:19) **)
  • In deze Hebreeuwse naam en in onze samenkomsten willen aansluiten bij de Joodse traditie, zoals de eerste gelovigen uit de volken ook met de Joden samen kwamen in de synagoge. (Hand. 13:42, 15:19,21, 18:4)

 

Wij willen bouwen aan het Koninkrijk van HaShem, wat met de komst van Yeshua, onze Messias op aarde gevestigd zal worden. Wij geloven dat dit Koninkrijk in Israël zal zijn, met Jeruzalem als hoofdstad waar de Troon van de Messias zal zijn gevestigd. Dit mogen we doen op de manier zoals Yeshua ons heeft opgedragen: ''...Ga dus op weg en maak alle volken mij tot Talmidim (leerlingen), ... , en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. ’’ (dat zijn Hashem’s Mitzvot, Zijn Thora, toegelicht door de profeten, de Messias en zijn leerlingen)

Wij zijn zelf discipelen (Talmidim) van Yeshua en willen onderwijs delen over de Thora, de profeten, de evangeliën en de geschriften van het (ver)nieuw(d)e testament, met als doel andere discipelen van Hem te maken. We geloven dat iedere volgeling van Yeshua gaven heeft ontvangen om Hashem te dienen en als gemeente streven we ernaar om elkaar daarin te bemoedigen en te ondersteunen. Als gemeente willen we ook benadrukken dat Gods Koninkrijk gebouwd wordt met mensen voor mensen, dus relatie en gemeenschap staan hoog in het vaandel. Onze gemeente is meer dan alleen een samenkomst op Shabbat: we zijn een familie die verbonden is in het geloof en in het doen van het werk wat Hashem voor ons heeft bereidt.

Als gemeente willen we openstaan voor iedereen. De drempel is zo laag mogelijk. De andere kant is dat we iedereen wel willen aanmoedigen om met ons mee te groeien in kennis en het in de praktijk brengen van ons geloof.

13 grondstellingen van ons geloof

Hashem
1. Hashem is één en er is geen ander. Hij is de eerste en de Laatste en niets is aan Hem gelijk.
2. Het ‘Shema’ is de hoeksteen van ons geloof en alle 613 geboden worden hierin besloten.

Israël
3. De liefde voor Israel (ahavat Israël) is onze belangrijkste grondslag. We geloven dat naastenliefde (ahavat HaZulat) en het redden van een ziel in Israël gelijk staat aan het redden van het gehele huis van Israël
4. Wij geloven in de terugkeer van de ‘Anusiem’ naar het land Israël en naar authentiek messiaans geloof als onderdeel van de terugkeer en redding van heel Israël.
5. Het is de rol van de Messiaanse Joden om het licht in de wereld te brengen, een ‘licht voor de heidenen’ te zijn en de heidenen te brengen in de verbonden van Israël, het naar het ultieme licht, de Messias,

De Messias
6. Yeshua uit Nazaret is de beloofde joodse Messias waarover gesproken is door Mozes en de Profeten van Israël.
7. De Messias vertegenwoordigt een éénheid (Yechidah) met Israël en iedere poging om Yeshua van Zijn joodse volk te scheiden wordt als antisemitisme beaschouwd.

De verbonden
8. De Thora is God’s liefdesbrief aan het Joodse volk, een bindende ‘Ketubah’ totdat Hemel en aarde zijn vergaan.
9. De gelovigen uit de volken zijn uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de verbonden van Israël, waarbij dit deelgenootschap dan ook zichtbaar zal worden in hun levenswandel en hun toewijding aan HaShem, de Messias en het Joodse volk.
10. Beginnend bij Abraham is een mondelinge overlevering (onderwijs) doorgegeven aan Israël door Mozes, de Profeten en de leraren van Israël.
11. Er is een unieke roeping en rol voor de messiaans joodse gelovigen om alle volken op te roepen om samen mee te bouwen aan het Koninkrijk van HaShem.

De Verlossing
12. Om onze Messias in ere te herstellen in Sion moeten we Zijn Naam heiligen door terug te keren naar een authentiek joods-messiaans beginsel.
13. We kunnen Zijn terugkeer bespoedigen of vertragen op basis van onze acties, gehoorzaamheid aan de geboden en onze dagelijkse wandel met God.