בס''ד

Beth-Yisrael Kampen is een groep mensen die samenkomt op de Bijbelse rustdag, de Shabbat. Men zou ons een Messiaanse gemeente kunnen noemen, alhoewel wij officieel niet een gemeente zijn.

Wij komen twee keer per maand samen op de Shabbat, namelijk op de 2e en 4e zaterdag van de maand.

Daarnaast organiseren bij samenkomsten op de andere feestdagen die God heeft ingesteld. (Zie o.a. Leviticus 23).

Voordat u bij ons komt, vertellen wij u graag meer over ons en onze samenkomsten.

Hier staan we voor:

  • Wij zijn als gelovigen uit de volken door de joodse Messias Yeshua (ook bekend als Jezus Christus) bij Zijn volk gevoegd. Wij willen God dienen op de manier zoals hij bedoeld heeft. Daarbij geloven wij dat Zijn Woord (de Tenach [O.T.] en de Brit Chadasja [N.T.]) één geheel zijn, waarbij het één het ander niet tegenspreekt. 

  • Wekelijks spreken we samen door over wat we leren uit de Thora en de rest van Gods Woord. Hierin laat God aan een ieder inzichten zien. Wij beseffen dat daardoor onderling verschillende visies kunnen zijn. Deze bespreken wij graag met elkaar.

  • We gaan respectvol om met de plaats waar we samenkomen.

Hier gaan we voor:

  • Wij willen een veilige plek zijn waar we in elkaars leven kunnen spreken. Kwetsbaar opstellen wordt beloond in plaats van beschaamd.

  • Groeien in eenheid, ondanks verschillen.

  • Wij willen samenkomsten houden op de dag die God daarvoor geheiligd heeft. Samen de feesten vieren. Samen studeren in- en praten over Zijn Woord. We willen ons daarbij vooral richten op inwoners uit Kampen en omgeving, om samen met hen onderweg te kunnen gaan. Op naar Jeruzalem.

Beth Yisrael Kampen is opgericht in september 2020, met het vieren van de najaarsfeesten.